De NVRM site is momenteel in onderhoud.

Wie zijn de NVRM aangesloten makelaars?
De Nederlandse Vereniging van Recreatieve Makelaars is een vereniging van makelaars verspreid over heel Nederland. Zij houden zich geheel dan wel gedeeltelijk bezig met (recreatief) onroerend goed in Nederland en het buitenland.

NVRM-makelaars voldoen aan de eisen die de NVRM stelt aan haar lidmaatschap. Dat heeft ten minste twee grote voordelen. Ten eerste waarborgt dat kwaliteit en gedegen vakkennis en ten tweede beschikken wij over een geautomatiseerd netwerk en een uitwisselingssysteem waarin het aanbod van alle aangesloten leden van de NVRM is opgenomen.
In Nederland en in het buitenland wisselen jaarlijks honderdduizenden recreatiewoningen / appartementen / bungalows, maar ook onroerende zaken voor permanent verblijf in het buitenland van eigenaar. Daarnaast worden er tienduizenden nieuwe woningen opgeleverd die door een eerste eigenaar worden betrokken. Bij veel van deze transacties is een makelaar in onroerende zaken betrokken. Hij speelt een rol in het bemiddelen tussen koper en verkoper.